foto
– Dette er reine filigransarbeidet. Ein må leggje veden med rette hellinga for å få maksimalt med tjære, seier Sigvald Øyberg som er ein av få som ennå produserer milebrent tjære. Foto: Hans Erik Kjosbakken

Sigvald held gamal tradisjon i hevd