Familienytt

Send inn ei helsing til dei du er glad i og få det på trykk i Fjuken.

I tillegg til sjølve helsingsteksta treng vil opplysningar om kven du er og korleis vi evt. kan få tak i deg dersom noko er uklårt i teksta eller teknisk. Det er viktig at vi får både førenamn og etternamn på den det blir sendt helsing til. Om du vil ha med bilde så legg det ved som ei jpg-fil.

Send oss epost her!

NB! Ved å sende bilete inn til Fjuken, gjev du oss også løyve til å publisere biletet på digitale flater som nettsider, facebooksider o.l. i samband med gratulasjonen. Om du ikkje ynskjer dette, så merk eposten din godt med KUN PAPIR!