Eli blir røykdykkar: – Eg får meir og meir respekt for yrket som brannkonstabel