Sterke kjensler kom fram på landbruksmøte i Skjåk

foto