Skulestrukturen: – Lokale fylkespolitikarar er lite synlege