Drifta av anlegget «Flye 1389»: Dette selskapet hadde det beste tilbodet