Asgeir er ein av fotografane på stor utstilling

foto