Nytt prosjekt skal hjelpe lokale bedrifter til å møte nye krav kring berekraft