15 bedrifter vil at Vågå får status som typisk turiststad