Flaumsikringa av Bismo: NVE har inngått si største bygg- og anleggskontrakt nokon gong