Møtte klima- og miljøministeren: – Beitenekt = mindre matproduksjon