Flaumsikringa av Bismo: – Eit «grisesvært» prosjekt