Den svenske landskapsfotografen Axel Lindahl kom til Ottadalen på si tredje Norgesreise i 1886. Cirka 130 år seinare har landskapsgeograf Oskar Puschmann reist i fotspora etter Lindahl på jakt etter dei same motiva. Lindahl sitt bilde av karjol er frå Byrbergom. Foto: Axel Lindahl

I Axel Lindahls fotospor gjennom Ottadalen frå 1886 - refotografert 130 år etter

I 1886 var den svenseke landskapsfotografen Axel Lindahl på reise gjennom Ottadalen. Landskapsgeograf Oskar Puschmann har reist i fotospora etter Lindahl og fanga dei same motiva.