Kari Elin syklar på rv15 med livet som innsats: Etterlyser bygginga av gang- og sykkelveg

foto