– Ein skyt ikkje sine beste vener

foto
Knut Granum har vore bas for reinsjakta i Reinheimen-Breheimen i 30 år. Nå lyt andre ta over dei oppgåvene. Foto: Privat foto