– Når desse elevane er ferdige med lærlingtida si, er dei fritt vilt

foto
Frå venstre Mari Soleim Brennhaugen, Mari Randen, Irene Øien, Dina Nathalie Leirmo Myhren og Marie Kipperberg. Ruba Alsahli var ikkje til stades då bildet vart tatt. Foto: Kirsti Vik Hjerkind