– Når desse elevane er ferdige med lærlingtida si, er dei fritt vilt