Norges Vel sin medalje til Knut Granum

foto
Knut Granum frå Skjåk vart i helga tildelt medalje for lang og tru teneste i Villreinutvalet, der han har vore sekretær i 30 år. Fremst frå venstre: Inger Line Flydal (Geiranger), Knut Granum (Skjåk) og Jan Lars Nesje (Stryn). Bak frå venstre: Bjørn Magnus Tordhol (Lesja), Knut Egil Rykhus (Dovre), Jo Trygve Lyngved (Lom), Kjell Egil Ramstad (Skjåk), Vidar Vange (Skjåk), Lars Fransplass (Rauma) og Jørn Sæther (Lesja). Foto: Privat