Fylkesveg 51 er stengt grunna dårleg vêr.

Vegen blir ikkje opna før tidlegast laurdag morgon.