"Påkjørt elg rv.15 Pollfoss i Skjåk. Viltnemda søker etter elgen. Ingen personskade. Bilen berges av NAF", heiter det i meldinga på Twitter omlag kl 21.00