19 sjåførar vart kontrollerte, og alt var på stell. Ingen reaksjonar.