Langs vegen fleire stader i Lom, Skjåk og Vågå har gardbrukarar hengt opp plakatar på traktortilhengarar, mjølkeramper og andre installasjonar.

Gardbrukarane meiner regjeringa synte svært liten vilje til å satse på landbruket i årets landbruksoppgjer, og braut derfor forhandlingane. Gardbrukarar landet over vil markere seg på ulike vis i tida framover.

I morgon, 23. mai, er det lagt opp til ei stormønstring i Oslo, der alle bønder og vener av norsk landbruk og matproduksjon er invitert.