Innbyggjartal tilsvarande ein kommune har vorte borte dei 20 siste åra: – Dette må vi ta på alvor

foto