Skjåk Historielag er i gang med digitalisering av ei rekkje gamle filmopptak: – Viktig for framtida