Fylkesrådmannen støttar ikkje oppretting av landsline i Lom

foto