Trafikken blir sleppt puljevis. Ein skavl må sprengast