Laila, Jøran og Magne kjempa om å bli landets beste ambulansearbeidarar