Folk, bygg og utstyr i «Ressursbank Innlandet»

foto