Dei vil bidra til ein betre kvardag for dei med demens og deira pårørande