Husbanken kan hjelpe med tilpassing av bustad

foto
Husbanken oppmodar kommunar om å hjelpe folk å tilpasse bustader for alderdomen. Foto: Illustrasjon