Renoveringa av Skjåkhallen startar neste vår

foto