Flaum- og skredsikring av sentrum: – Vi er nøydd til å gjere noko

foto
– Nå handlar det meir om flaum enn skredfare. Ein flaumsituasjon kan ein byggje seg ut av, og er ikkje så dramatisk som skred. Eg er sikker på at vi skal klare å arbeide oss ut av desse farekarta, seier Harald Sve Bjørndal om moglegheitsstudiet for sikring av Vågåmo sentrum mot flaumskred og flaumhendingar som NGI har utført på oppdrag frå NVE. Foto: Arve Danielsen