Søknad om auke av parkeringsavgift: – Prosessen har vore utfordrande og teke tid