Skjåk og Bismotunet i bresjen for nytt velferdsteknologiprosjekt

foto