– Eit slik system vil vera til stor nytte og hjelp i kritiske situasjonar