Det generelle bålforbodet gjeld i heile landet frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbod mot open eld i skog og utmark, med unntak av godkjende bålplassar.

– Reglane opnar for at ein kan gjera opp eld der det openbart ikkje kan medføre brann. Det kan vera der det fortsatt er mykje snø eller etter mykje nedbør. Mange kommunar har også tilrettelagte bålplassar som er godkjent for bruk heile året, seier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i ei pressemelding.

Reglane opnar samstundes for bruk av skjønn.

Det generelle bålforbodet gjeld all utmark, og omfattar skog, lyng, gras, snaufjell, holmar og strandområde.