– Artig å få Vinstrabåten attende til Gudbrandsdalen, her den høyrer heime

foto