– Artig å få Vinstrabåten attende til Gudbrandsdalen, her den høyrer heime

foto
Ola Skogen ser fram til å sjøsetje Vinstrabåten på Vågåvatnet. Han har tatt over agenturet av båten som i si tid vart produsert på Vinstra. I dag er Vinstrabåten produsert i Latvia. Foto: Arve Danielsen