Seks søkjarar til vikariat ved biblioteket i Skjåk