Bokhandel’n skal drifte Kaffekroken Biteti

foto
Bokhandel’n Bakeri og Mathus skal drifte Kaffekroken Biteti ei periode framover, til ny drivar er på plass. Foto: Arve Danielsen