Statsforvaltaren: – Nei til skadefellingsjakt

foto