Øyberget næringsområde: Kommunedirektøren vil tillate etablering av datasenter