Straumnettet i Innlandet må fornyast og oppgraderast