Vågå innfører null-konsesjon til også å gjelde nær slekt

foto