– Folk kan ikkje rekne med å få kjøpt det merket dei er ute etter