Nedanfor liaskulen tidlegare i dag. Foto: Ola Ø. Rossehaug

Dette melder lokale innringarar som er på staden.