Har godkjent besøksstrategi for fire naturreservat i Sjodalen