Tea skal leggje til rette for bulyst og auka tilflytting i Skjåk