Studentar som har studieplass til hausten, kan nå søke om lån og stipend frå Lånekassen. Søker du nå, er du før det store rushet. Alle studentar som har studieplass til hausten, kan søke om stipend og lån nå. Dei 136.000 som har søkt studieplass ved eit universitet eller ein høgskule via Samordna opptak i år, må vente til dei har fått svar om studieplass 20. juli. Da er det forventa eit rush av søknader om lån og stipend til Lånekassen, som skal bli behandla på kort tid.

– Det er starten på ein hektisk høgsesong i Lånekassen. Vi ønsker at flest mogleg skal få pengar til studiestart, og då kan det vere lurt å søke allereie nå, seier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Dei fleste får kjapt svar

Dei aller fleste søknadene om lån og stipend blir behandla automatisk i løpet av eit døgns tid, men meir kompliserte saker tar lengre tid. For eksempel vil saker som krev ettersending av dokumentasjon, ta lengre tid.

Sjekk kor mykje du kan få

Studentar kan få 137.907 kroner i basislån studieåret 2023–2024. Inntil 40 prosent av beløpet kan seinare bli gjort om til stipend dersom du ikkje bur saman med foreldra dine, har inntekt og formue under fastsette beløpsgrenser og består utdanninga din.

Fristen for å søke om lån og stipend er 15. november for haustsemesteret, og 15. mars for vårsemesteret.

(Pressemelding)