Det gamle klassebildet: – Oss har ikkje forandra oss