Nilsbue - samlingspunkt i Lom i snart 150 år

foto