Laurdag føremiddag var ein tilsett i heimesjukepleia i Lom kommune ute på oppdrag i Lia.

I krysset aust for Lidarende på fylkesveg 468, køyrde personen av vegen og bilen hamna på taket.

Sjåføren, ei kvinne, vart ikkje skadd i utforkøyringa.

Administrasjonssjef Ola Helstad i Lom kommune stadfestar at bilen hadde sommardekk.

Helstad fortel at alle bilane som heimesjukepleia nyttar i teneste er skodd for vinteren med vinterdekk, utanom akkurat denne bilen som køyrde av vegen.

På spørsmål om kvifor det ikkje var skifta til vinterhjul på denne bilen, er administrasjonssjefen forsiktig med å seie kva som er grunnen til det.

– Noko har svikta, og vi vil gå gjennom våre rutinar, seier Helstad. Han vil ikkje spekulere i kva som har skjedd.

– Eg har forsikra meg med at det hadde gått bra med sjåføren, seier Ola Helstad.